ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด IT Products >> โน้ตบุ๊ค
 
 
 

Stock Code
DESCRIPTION
Price
Acer
LXN440C010Intel Pentium dual-core mobile processor T4200 (2GHz, 1 MB L2 cache, 800MHz FSB) / 1024MB DDR2 / 250GB HDD / 14 inch HD (1366 x 768 pixel) TFT LCD 16:9 aspect ratio
Call
Lenovo G450
L5K-59022921Dual Core Processor T4300 (2.1 GHz/ 800 MHz) Harddisk 320GB HDD Memory Std 2048MB (1x2048) DDR3 Display Size 14.1 WXGA LED
Call
L5K-59024050Dual Core Processor T6600 (2.1 GHz/ 800 MHz) Harddisk 320GB HDD Memory Std 2048MB (1x2048) DDR3 Display Size 14.1 WXGA LED
Call
Lenovo U350
L5K-59023396 Core 2 Solo Processor SU3500 (1.4GHz/800MHz) Harddisk 320GB HDD Memory Std 2048MB (1x2048) DDR3 Display Size 13 WXGA LED
Call
 
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV