ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV
สินค้า >> หมวด IT Products >> เน็ตบุ๊ค
 
 
       

Stock Code
DESCRIPTION
Price
Acer
LUS690B205Intel® Atom N280 (1.66GHz, 512KB L2 Cache, 667MHz FSB) / 1GB DDR2 (667 MHz) Max. 2GB / 160GB SATA (5400 rpm) / 10.1” LCD (1024 x 600) / สีขาว
Call
LUS690B206Intel® Atom N280 (1.66GHz, 512KB L2 Cache, 667MHz FSB) / 1GB DDR2 (667 MHz) Max. 2GB / 160GB SATA (5400 rpm) / 10.1” LCD (1024 x 600) / สีดำ
Call
LUS690B207Intel® Atom N280 (1.66GHz, 512KB L2 Cache, 667MHz FSB) / 1GB DDR2 (667 MHz) Max. 2GB / 160GB SATA (5400 rpm) / 10.1” LCD (1024 x 600) / สีน้ำเงิน
Call
LUS690B208Intel® Atom N280 (1.66GHz, 512KB L2 Cache, 667MHz FSB) / 1GB DDR2 (667 MHz) Max. 2GB / 160GB SATA (5400 rpm) / 10.1” LCD (1024 x 600) / สีแดง
Call
Lenovo
L5K-59028348Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, Mickey 1928
Call
L5K-59028898Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, Mickey Red
Call
L5K-59024494CPU Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, POP ART
Call
L5K-59024496CPU Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, Flower Sea
Call
L5K-59024498Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, Happy Bird
Call
L5K-59024499Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, Nature
Call
L5K-59025254Intel Atom Process N280 (1.66GHz /667MHz, 512K) / 1024MB / 160GB HDD / 10.2 WSVGA / Body White color, Sailing
Call
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และของแถมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 
ขายเน็ตบุ๊ค, โปรเจ๊คเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,ตู้สาขา, LCD TV